Pełna diagnostyka uszkodzenia

Naprawa bądź wymiana uszkodzonych podzespołów.

Konserwacja i czyszczenie układów chłodzenia, wnętrza komputera.

Usuwanie złośliwego oprogramowania

Instalacja systemów i oprogramowania

Odzyskiwanie utraconych danych

Archiwizacja danych
Naprawa komputerów stacjonarnych i monitorów